Yaygın Olarak Reçete Edilen Bazı İlaçlar Artrit Enflamasyonunu Daha Kötü Hale Getirebilir


32 milyondan fazla ABD’li yetişkin ve dünya çapında 500 milyondan fazla kişi osteoartritten muzdariptir ve bu da onu en yaygın hastalık türü haline getirmektedir. Çoğunlukla elleri, kalçaları ve dizleri etkiler. Osteoartritten muzdarip insanlar, eklemlerini yastıklayan kıkırdağın kademeli olarak bozulmasına sahiptir. Ağrılı olabilen eklem iltihabı veya şişmesi genellikle artritin bir komplikasyonudur.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin gelecek haftaki yıllık konferansında sunulacak yeni bir çalışma, ibuprofen ve naproksen gibi iltihap önleyici ağrı ilaçlarının osteoartritli hastalarda uzun vadede diz eklemi iltihabını gerçekten kötüleştirebileceğini öne sürüyor.

32 milyondan fazla ABD’li yetişkin ve dünya çapında 500 milyondan fazla kişi osteoartritten muzdariptir ve bu da onu hastalığın en yaygın türü haline getirmektedir. Çoğunlukla elleri, kalçaları ve dizleri etkiler. Osteoartritten muzdarip insanlar, eklemlerini yastıklayan kıkırdağın kademeli olarak bozulmasına sahiptir. Ağrılı olabilen eklem iltihabı veya şişmesi genellikle artritin bir komplikasyonudur.

Osteoartrit ile ilişkili ağrı ve enflamasyon için, steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) sıklıkla tavsiye edilir. Bununla birlikte, bu ilaçların uzun vadede hastalık gelişimini nasıl etkilediği hakkında çok az şey bilinmektedir.

Çalışmanın baş yazarı, San Francisco California Üniversitesi Radyoloji ve Biyomedikal Görüntüleme Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olan Johanna Luitjens, “Bugüne kadar, diz osteoartritini tedavi etmek veya ilerlemesini azaltmak için hiçbir iyileştirici tedavi onaylanmadı” diyor. “NSAID’ler sıklıkla ağrıyı tedavi etmek için kullanılır, ancak NSAID kullanımının osteoartrit hastalarının sonuçlarını nasıl etkilediği hala açık bir tartışmadır. Özellikle, NSAID’lerin sinovit veya eklemi kaplayan zarın iltihaplanması üzerindeki etkisi, MRI tabanlı yapısal biyobelirteçler kullanılarak hiçbir zaman analiz edilmemiştir.”

Dr. Luitjens ve ekibi, diz osteoartriti olan kişilerde NSAİİ kullanımı ile sinovit arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek ve ayrıca NSAİİ tedavisinin zamanla eklem yapısını nasıl değiştirdiğini görmek istediler.

Dr. Luitjens, “Sinovit, osteoartritin gelişmesine ve ilerlemesine aracılık eder ve terapötik bir hedef olabilir” diye ekliyor. “Bu nedenle çalışmamızın amacı, NSAID tedavisinin sinovit gelişimini veya ilerlemesini etkileyip etkilemediğini analiz etmek ve osteoartritteki değişiklikleri yansıtan kıkırdak görüntüleme biyobelirteçlerinin NSAID tedavisinden etkilenip etkilenmediğini araştırmaktı.”

Çalışma, Osteoartrit Girişimi kohortundan orta ila şiddetli osteoartriti olan ve çalışmanın başlangıcı ile dört yıllık takip arasında en az bir yıldır NSAID alan 277 katılımcıdan oluşan bir grubu, almayan 793 katılımcıdan oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. NSAID tedavisi aldı. Her deneğe dizin ilk ve dört yıllık 3T MRG’si yapıldı. Görüntülere bir puan vermek için iltihaplanma biyobelirteçleri kullanıldı.

Artritin seyri, kıkırdak kalınlığı, bileşimi ve diğer MRG verileri gibi invazif olmayan biyobelirteçler kullanılarak izlendi.

Bulgular, NSAID kullanımının uzun vadeli avantajlarını ortaya koymadı. NSAID alan katılımcılar, kontrol grubundan daha kötü başlangıç ​​eklem iltihabı ve kıkırdak kalitesine sahipti ve bu problemler dört yıllık takip boyunca devam etti.

Luitjens, “Bu büyük katılımcı grubunda, diz eklemindeki osteoartritin iltihaplanmasını azaltmada veya ilerlemesini yavaşlatmada NSAID’lerden hiçbir koruyucu mekanizma olmadığını gösterebildik” diye ekliyor. “NSAID’lerin anti-inflamatuar işlevleri için kullanımı, son yıllarda osteoartritli hastalarda sıklıkla yayılmıştır ve eklem iltihabı üzerinde olumlu bir etkisi gösterilemediğinden tekrar gözden geçirilmelidir.”

Dr. Luitjens, NSAID almanın sinoviti daha da kötüleştirmesinin birkaç olası nedeni olduğunu söylüyor.

“Bir yandan, normalde NSAID’lerden gelen anti-enflamatuar etki, sinoviti etkili bir şekilde önleyemeyebilir ve zamanla sinovitin kötüleşmesine neden olan ilerleyici dejeneratif değişiklik olabilir” diye açıklıyor. “Öte yandan, sinoviti olan ve ağrı kesici ilaçlar alan hastalar, ağrı kesici nedeniyle fiziksel olarak daha aktif olabilir ve bu da, modelimizde fiziksel aktivite için ayarlama yapmamıza rağmen potansiyel olarak sinovitin kötüleşmesine yol açabilir.”

Dr. Luitjens, NSAID’lerin anti-inflamatuar etkilerini kanıtlamak için prospektif, randomize çalışmalar önerdi.

Kaynak: RSNA

Resim Kredisi: Getty


Kaynak : https://www.revyuh.com/news/lifestyle/health-and-fitness/some-commonly-prescribed-meds-could-make-arthritis-inflammation-worse-new-evidence/

SMM Panel PDF Kitap indir