Yargıtay’dan emsal karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır

Özel bir şirkette çalışan İşçi, işten çıkarıldıktan sonradan İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Yıllık müsade ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. İş Mahkemesi’nin her zaman reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, takvim iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi.

YARGITAY: KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ ÖDENİR

Yüksek Duruşma, meslek sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık müsade ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl yok 5 yıl olduğuna uyarı çekildi.

Kararda şöyle denildi:

“4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı takvim izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin süre aşımı meslek sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar’ hükmü yer almaktadır. Kayıtlı düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan takvim izin sürelerine ait ücretin vergi niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrasına tarafından meslek sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile kontrat ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi olası menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise aidat alacaklarında vakit aşımı süresi beş yıldır.”

Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.

İhlas Haber Ajansı – Ekonomi Haberleri

Haberi KaydetSMM Panel