VA Kredi İnceleme Gereksinimleri 2023


Bir satıcı bir ev için teklifinizi kabul ettikten sonra, VA değerlendirmesinin zamanı gelir. Bu süreçte, VA onaylı bir değerleme uzmanı, bir borç verenin ne kadar finanse edeceğini belirlemek için mülkün değerini değerlendirecektir. VA değerlendirmesi, ev incelemesiyle karıştırılmamalıdır, bunlar VA kredi sürecindeki ayrı adımlardır. Ev incelemesi isteğe bağlıdır ve bir evin mevcut veya olası sorunlarını belirleyebilirken, VA değerlendirmesi, VA kredi sürecinde gerekli bir adımdır ve bir mülkün tüm Minimum Emlak Gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Gazi İşleri Dairesi tarafından kurulmuştur.

VA Minimum Mülkiyet Gereksinimleri (MPR’ler)

Gazi İşleri Bakanlığı, VA kredileriyle finanse edilen evlerin Gaziler ve asker aileleri için güvenli, yapısal olarak sağlam ve sıhhi yatırımlar olmasını sağlamak için bir dizi Minimum Mülk Gereksinimi (MPR) uygular. Bu MPR’ler, VA tarafından atanan bağımsız bir değerlendirici tarafından gerçekleştirilen VA değerlendirme sürecinde değerlendirilir. VA değerlendirmesinin ev denetiminden farklı olduğunu not etmek çok önemlidir. Bir gereklilik olmasa da, VA ev alıcıları için ev denetimleri şiddetle tavsiye edilirken, VA değerlendirmeleri bu süreçte zorunlu bir adımdır.

VA değerlendirmesi sırasında, değerleme uzmanı mülkü değerlendirecek ve tüm geçerli MPR’leri karşıladığından emin olacaktır. Akılda tutulması gereken önemli MPR’ler şunları içerir:

 • Çalışan elektrik, ısıtma ve soğutma sistemleri
 • Yeterli çatı
 • Temel yaşam gereksinimleri için yeterli boyutlandırma
 • Temiz, sürekli su temini
 • Sıhhi tesisler
 • Kurşun bazlı boyasız yüzeyler
 • Ahşabı tahrip eden böceklerin, mantarların ve kuru çürümenin olmaması
 • Güvenli ve sıhhi atık su bertarafı
 • Tüm hava koşullarında kamuya açık veya özel bir sokaktan erişilebilirlik
 • Çatı katları ve tarama alanları erişilebilir olmalı ve uygun şekilde havalandırılmalıdır.

VA MPR’lerin tam listesi aşağıda VA ev denetimi kontrol listesinde bulunabilir. Bu gereksinimler konum, altyapı ve güvenliğin çeşitli yönlerini kapsar ve ev sahipleri için güvenli bir ortam yaratmak üzere tasarlanmıştır. Bir ev bu MPR’leri karşılamıyorsa, VA krediyi onaylamaz. Bununla birlikte, bazı durumlarda VA, MPR onarımlarından feragat etmeyi veya borç alanın kredi kapandıktan sonra onarımları yapmasına izin vermeyi düşünebilir.

VA Ev Muayene Kontrol Listesi

Mülk Erişimi

 • Mülk, tüm hava koşullarına uygun bir yüzeye sahip halka açık veya özel bir caddeden erişime sahip olmalıdır.
 • Özel sokaklar kalıcı bir irtifak hakkına sahip olmalı ve bir HOA veya ortak bakım anlaşması ile korunmalıdır.
 • Her yaşam birimi, bitişik mülklere izinsiz girmeden bağımsız erişime sahip olmalıdır.
 • Arka bahçe, başka bir yaşam ünitesinden geçmeden bağımsız erişime sahip olmalıdır.
 • Dış duvar bakımı için binalar arasında yeterli boşluk.

Özellik Özellikleri

 • Mülk, tek, kolayca pazarlanabilir bir gayrimenkul varlığı olmalıdır.
 • Mülkün birincil kullanımı konut olmalıdır.
 • Konut dışı kullanım, toplam brüt taban alanının %25’ini geçmemelidir.
 • Her birim uygun yaşama, uyuma, yemek pişirme ve yemek yeme olanaklarına sahip olmalıdır.
 • 2-4 üniteli binalarda çamaşırhane, depo ve ısınma gibi ortak kullanımlara izin verilmektedir.
 • Kamu hizmetleri (su, kanalizasyon, gaz, elektrik) her birim için bağımsız olmalıdır.

Mekanik Sistemler

 • Mekanik sistemler güvenli, yıkıcı unsurlardan korunmuş, yeterli kapasite ve kalitede olmalıdır.
 • Sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları için ısı yeterli olmalıdır.
 • Odun yakan sobalar, sıhhi tesisat alanlarında en az 50 derecelik bir sıcaklığı korumak için geleneksel bir sisteme sahip olmalıdır.
 • Güneş enerjisi sistemleri, eşdeğer fayda sağlayan bir yedekleme sistemine sahip olmalıdır.
 • Havalandırılmamış alan ısıtıcıları ve şömineler, VA veya LAPP Borç Veren tarafından belirlenen ek gereksinimleri karşılamalıdır.
 • Her birim, aydınlatma ve gerekli ekipman için yeterli elektriğe sahip olmalıdır.

Su ve Kuyular

 • Her ünitede sürekli bir içme suyu ve kullanım sıcak suyu kaynağı bulunmalıdır.
 • Mümkün olduğunda, şehir suyuna bağlantı gereklidir.
 • Su kalitesi, yerel sağlık otoritesi veya EPA kurallarına uygun olmalıdır.
 • Ortak kuyular, aynı anda her mülk için yeterli su üretebilmelidir.
 • Müşterek kuyular için kalıcı irtifak hakları ve kuyu paylaşım anlaşmaları gereklidir.
 • Topluluk kuyuları sağlık bakanlığının onayını karşılamalıdır.
 • Onaylı sarnıçlar, umumi su olmadığında kabul edilir.

Sıhhi Tesisler ve Kanalizasyon

 • Her birim sıhhi tesislere ve güvenli bir atık su bertaraf yöntemine sahip olmalıdır.
 • Mümkün olduğunda, genel kanalizasyona bağlantı gereklidir.
 • Bireysel ve toplu atık su bertaraf sistemleri düzgün çalışmalıdır.
 • Alışılmışsa ve yerel sağlık otoritesi gerekliliklerine göre kurulmuşsa çukur tuvaletlere izin verilir.

Çatı ve Havalandırma

 • Çatı, nem girişini önlemeli ve en az beş yıllık kullanım ömrüne sahip olmalıdır.
 • Çatı katlarında ve gezinme alanlarında yeterli doğal havalandırma gereklidir.
 • Sürünme alanları uygun erişime, havalandırmaya sahip olmalı ve enkazdan arındırılmış olmalıdır.
 • Gezinme alanlarındaki döşeme kirişleri, bakım ve onarım için erişime izin vermelidir.

Arızalı Koşullar

 • Güvenliği, sanitasyon veya yapısal sağlamlığı bozan koşullar düzeltilmelidir.
 • Buna kusurlu inşaat, zayıf işçilik, aşırı nem, sızıntı, çürüme, oturma, termitler ve diğer sorunlar dahildir.
 • 1978’den önce inşa edilen evlerde kurşun bazlı boya düzeltilmelidir.

Tehlikeler

 • Mülk, sağlığı, güvenliği veya mülkün alışılmış kullanımını ve keyfini etkileyebilecek tehlikelerden arındırılmış olmalıdır.
 • Tehlikeler arasında çökme, sel, erozyon ve yüksek voltajlı elektrik iletim hatlarına ve gaz veya petrol boru hatlarına yakınlık yer alır.

Diğer gereklilikler

 • Yerel imar yönetmeliklerine ve bina kodlarına uygunluk.
 • Yerel konut ve planlama otoritesi yasalarının uygulanmasına uygunluk.
 • Tüm birimlerin güvenli içme suyuna, kanalizasyona, gaza ve elektriğe erişimi olmalıdır.
 • Her birim için uygun su temini, sıhhi tesisler ve kanalizasyon bertarafı.
 • Üretilen veya modüler evler için özel gerekliliklere uygunluk.
 • Potansiyel çevre sorunlarının, maden rezervlerinin ve havaalanı yakınlığının değerlendirilmesi.

VA kredi değerlendirmesi ile teftiş arasındaki fark nedir?

Bir VA kredi değerlendirmesi, mülkün değerini belirlemek ve VA’nın Minimum Emlak Gereksinimlerine (MPR’ler) uygunluğunu değerlendirmek için bağımsız bir VA ekspertiz görevlisi tarafından gerçekleştirilir. Değerleme, öncelikle mülkün kredi için değerinin değerlendirilmesine odaklanır.

Öte yandan, VA tarafından bir ev denetimi gerekli değildir, ancak genellikle ev satın alan kişi için ek bir koruma katmanı olarak önerilir. Yapı, çatı, HVAC sistemi ve diğer bileşenler dahil olmak üzere mülkün genel durumunu değerlendiren lisanslı bir ev denetçisi tarafından bir ev denetimi yapılır. Ev denetimi daha kapsamlıdır ve mülkteki olası sorunları veya kusurları belirlemeyi amaçlar.

Değerlendirme sürecinde VA denetimi başarısız olursa ne olur?

VA incelemesinin, mülkün VA’nın Minimum Mülkiyet Gereksinimlerini (MPR’ler) karşılamadığını belirlediğini varsayalım. Bu durumda, mülkün bir VA kredisi almaya hak kazanacak kadar güvenli, yapısal olarak sağlam veya sıhhi olmadığı kabul edilir. VA, yalnızca teftiş raporunda tanımlanan sorunlar çözülürse o mülk üzerindeki krediyi onaylayacaktır.

VA incelemesi başarısız olduğunda borçlunun birkaç seçeneği vardır:

 • Mülk sahibi, mülkü VA’nın MPR’lerine getirmek için gerekli onarımları yapmayı kabul edebilir. Onarımlar tamamlandıktan sonra, uygunluğu sağlamak için yeniden bir inceleme yapılacaktır.
 • Borçlu, mülkün oturulacak kadar güvenli, yapısal olarak sağlam ve sıhhi olduğu kabul edilirse, VA’dan MPR onarımlarından feragat edilmesini talep edebilir. Borç veren ve VA feragat konusunda anlaşmalıdır ve talebi desteklemek için lisanslı bir profesyonelden bir teftiş raporu sağlamak genellikle yardımcı olur.
 • Borçlu, VA’nın MPR’lerini karşılayan başka bir mülk arayabilir.

VA denetimini geçmek ne kadar zor?

VA denetimini geçmenin zorluğu, mülkün durumuna ve VA’nın Minimum Mülk Gereksinimlerine (MPR’ler) uygunluğuna bağlıdır. Mülk bakımlıysa, güvenlik standartlarını karşılıyorsa ve genel olarak iyi durumdaysa, denetimden sorunsuz geçme olasılığı daha yüksektir.

Ancak mülkle ilgili yapısal sorunlar, güvenlik tehlikeleri veya büyük kusurlar gibi önemli sorunlar varsa, VA denetimini geçmek zor olabilir. Mülkü gerekli standartlara getirmek için onarım veya iyileştirme gerekebilir.

VA incelemesinin amacının, mülkün ödünç alan için güvenli ve uygun olmasını sağlamak olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bazı gereklilikler ve potansiyel zorluklar içerebilse de, amacı, ev alıcının çıkarlarını korumak ve belirli standartları karşılayan bir mülk satın almalarını sağlamaktır.

VA denetiminin başarısız olmasına ne sebep olur?

Mülk, VA’nın Minimum Mülk Gereksinimlerini (MPR’ler) karşılamıyorsa, bir VA incelemesi başarısız olabilir. Bir VA denetiminin başarısız olmasının bazı yaygın nedenleri arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Yapısal sorunlar: Temel sorunları, ciddi çatlaklar veya dengesiz yapı gibi önemli yapısal sorunlar, başarısız bir denetime neden olabilir.
 • Güvenlik tehlikeleri: Arızalı elektrik sistemleri, güvenli olmayan merdivenler veya yetersiz duman dedektörleri gibi güvenlik tehlikeleri, başarısız bir denetime yol açabilir.
 • Sıhhi kaygılar: Su temini, kanalizasyon bertarafı veya sanitasyon tesisleri ile ilgili sorunlar, başarısız bir denetime neden olabilir. Bu, su kaynağı, sıhhi tesisat veya uygun olmayan kanalizasyon bertaraf sistemleri ile ilgili sorunları içerir.
 • Büyük kusurlar: Mülkün yaşanabilirliğini, sağlamlığını veya değerini etkileyen herhangi bir önemli kusur, başarısız bir denetime neden olabilir. Bu, yoğun su hasarı, küf veya önemli haşere istilası gibi sorunları içerebilir.
 • Yerel bina yönetmeliklerine uyulmaması: Mülk, yerel inşaat yönetmeliklerini veya imar gerekliliklerini karşılamıyorsa VA denetiminde başarısız olabilir.

Mülkün bir VA kredisi gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için denetim raporunda tanımlanan sorunları ele almak önemlidir.

Sonuç olarak, VA incelemesi zorunlu bir adım olmasa da, VA kredisi arayan müstakbel ev sahipleri için VA’nın Minimum Mülk Gereksinimlerini ve kapsamlı bir değerlendirme sürecine duyulan ihtiyacı anlamak çok önemlidir. Bir ev muayenesi ve ekspertiz yaptırarak, hayalinizdeki evin gerçekten güvenli ve sağlam bir yatırım olduğundan emin olabilirsiniz.


Kaynak : https://themilitarywallet.com/va-loan-inspection-requirements/

SMM Panel PDF Kitap indir