Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2022 bedelleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Beyanname”i, Devlete Ait Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satmak belgelerinin 2022 yılı bedelleri belirlendi.

BELGE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna kadar, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış doküman bedeli 12 bin 925 lira olacak. Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 665 lira, ilçe merkezlerinde 440 lira, öteki mahallerde 160 lira olarak uygulanacak. Açık alkol satmak belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 775 lira, diğer mahallerde 1065 lira layık ödenecek. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 750 lira öteki mahallerde 6 bin 200 lira bedelle alınabilecek.

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ 98 BİN 510 LİRA

“Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Beyanat” de Devlete Ait Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve etkinlik uyarlama belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi. Buna tarafından, tütün işleme tesisi kurma intibak belgesi 98 bin 510 lira, tütün işleme tesisi faaliyet intibak belgesi 197 bin 20 lira, tütün ticareti yetki belgesi 98 bin 510 lira bedelle alınabilecek.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir öteki tebliğiyle de 2022’de uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uyma belgesi ve flandra satış hizmet bedelleri belirlendi. Buna tarafından, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 33 bin 108 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk imal kapasitesi başına 393 lira alınacak.

Proje tadilatı uyma belgesi bedeli de sigara imal tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara imal kapasitesi artışına niçin olan proje değişiklikleri için 33 bin 108 lira, öteki tütün mamulleri imal tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına niçin olan proje değişiklikleri için 393 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 6,16 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 192 bin 343 lira, laf konusu yetki belgelerinin yıllık vakit uzatımı için 16 bin 138 lira ödenecek. öte yandan, tesis kurma intibak belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 33 bin 108 lira, proje tadilatı uyarlama belgesi için makaron imal tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron imal kapasitesi artışına niçin olan proje değişiklikleri için 6 bin 195 lira, her bir piyasaya talep intibak belgesi için de 6 bin 210 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı intibak belgesi için 6 bin 210 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satmak hizmet bedeli olarak da 31,08 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma adaptasyon belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı intibak belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına niçin olan proje değişiklikleri için 17 bin 400 lira olacak.

Piyasaya arz intibak belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir belgesinden 6 bin 210 lira, yaprak sigara kağıdı ithalatı adaptasyon belgesi için 6 bin 210 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satmak hizmet bedeli 1,28 lira alınacak.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur – Ekonomi Haberleri

.

SMM Panel PDF Kitap indir