TL’ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Ödenti Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tarafından, geçici ücret dönemleri de dahil elde etmek üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici aidat dönemlerinde Ödenti Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine yan tutulmayacak.

GEÇMİŞ YIL KARI VERGİYE TABİ TUTULMAYACAK

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler “enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem” olarak değerlendirilecek. 31 Aralık 2023 tarihli parasal tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine emrindeki tutulacak. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/hasar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye emrindeki tutulmayacak, geçmiş yıl zararı hasar olarak kabul edilmeyecek.

TL DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak mali istikrarın desteklenmesi nedeniyle, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, değişim esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

KURUMLAR PARASINI TL DÖNÜŞÜMÜNDE TUTTUĞU AY DEK VERGİ İSTİSNASI GETİRİLECEK

Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine değin Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı istisna edilecek. Keza tanıdık olmayan para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek.

Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası göre yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil ediliyor. Bu kapsamda bir geçici aidat döneminden daha sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da istisna edilecek.

ALTIN HESAPLARI DA TL’YE DÖNÜŞTÜRENLERE VERGİ YOK

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini mutasyon fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, açıklanmış minimum süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil edinmek üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile öteki kazançlar da vergilendirilmeyecek.

PARA VADESİNDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE VERGİ, CINAYET VE GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre saptama edilen kazanç vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, suç oluşturan ve geç kalma faizi uygulanarak tahsil edilecek.

Dolar kuru ne değin? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne dek? Çeyrek altın ne kadar? AA / Ahmet Alp Özden – Ekonomi Haberleri

Türk Lirası, Ödenti, Türk, kar, Ekonomi, HaberSMM Panel PDF Kitap indir