Risk Yönetimine dair Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkındaki değişiklik Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Buna göre, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca standart yaklaşımın kullanıldığı risk tutarları için anılan Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarlar.

Risk Yönetimine dair Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

“e) Aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı.

Risk Yönetimine dair Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarca risk yönetimine ilişkin kamuya yapılacak açıklamalar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Şablon KR4: Standart Yaklaşım-Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltım etkileri.” başlıklı tabloda yer alan “İpotek teminatlı menkul kıymetler” ibaresi “Teminatlı menkul kıymetler” olarak ve aynı bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaynak : Bloomberg HT

SMM Panel PDF Kitap indir