Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında halk personeli alımı yer aldı. Buna göre devletin değişik kurumlarına 564 personelin alınacağı duyuruldu.

Define ve Maliye Bakanlığı sözlü imtihan sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe ofis personeli, 5 hak büro personeli ile 5 koruma ve emniyet görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak. Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri aralarında e-Devlet yoluyla “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

250 DEFTARLIK UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 ödev yapılacak. Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri aralarında e-Devlet üzerinden “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet sitesi yoluyla alınacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NA 10 UZMAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sözlü sınav sonucuna kadar, değişik mühendis kadroları ile uluslararası ilişkiler, iktisat/işletme ve hukuk bölümü mezunları arasından savunma sanayii uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alacak. Başvurular 8-22 Mart tarihleri aralarında Savunma Sanayii Başkanlığının “www.ssb.gov.tr” internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yazılmış ve sözlü imtihan sonucuna tarafından, taşra teşkilatında manâsız yer alan il göç bilirkişi yardımcısı kadrolarına 35 personel alımı yapacak. Antre sınavına 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden başvurulacak.

DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, uygulamalı sınav sonucuna kadar, inşaat mühendisi (11), elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi (3), makina mühendisi (13), meteoroloji mühendisi (7), harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi ya da geomatik mühendisi (21), jeofizik mühendisi (4), ziraat mühendisi (4), yerbilim mühendisi ya da hidrojeoloji mühendisi (4), bilgisayar mühendisi veya bilgisayar ve yazılım mühendisi (1), maden mühendisi (1) ve orman mühendisi (1) elde etmek üzere toplam 70 mühendis istihdam edecek. Başvurular 17-28 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda “http://personelalimi.dsi.gov.tr” adresinde bulunan imtihan dilekçe formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Uygulamalı sınava çağrılacak adayların isimleri, sınav yeri, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat’ta “www.dsi.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Durumu Bilimleri Üniversitesinin İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi’ndeki birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 33 koruma ve emniyet görevlisi ile 25 temizlik personeli alınacak. Dilekçe yerine getirmek isteyen adayların “http://www.sbu.edu.tr” adresinde bulunan uygulama istek formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını istenilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek. İstanbul’u yeğlemek isteyen adayların Hamidiye Külliyesi’ne, Ankara’yı seçmek isteyen adayların ise Gülhane Külliyesi’ne kanımca başvurmaları gerekecek. Adaylar sadece tek bir unvan için duyuru numarası ile kullanım yapabilecek. Birdenbire artı duyuru numarası ile dilekçe yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacak.

DANIŞTAY’A 5 HİZMETLİ ATANACAK

Danıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucuna tarafından 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak.

Başvurular 10-20 Ocak tarihleri arasında “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

AA / Hamdi Çelikbaş – Ekonomi Haberleri

.SMM Panel PDF Kitap indir