Monarch Yıllık Toplantısının Sonuçlarını Açıkladı


Makale içeriği

MONTREAL, 21 Aralık 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — MONARCH MADENCİLİK A.Ş. (“Hükümdar” ya da “şirket”) (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF), bugün yalnızca sanal formatta gerçekleştirilen yıllık hissedarlar genel kurulunun sonuçlarını açıklamaktan memnuniyet duyar. Kurumun 16 Kasım 2022 tarihli yönetim vekaletnamesinde yer alan tüm adaylar yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

45.163.790 adet hisseye veya Monarch’ın çıkarılmış ve tedavüldeki hisselerinin %40,99’una sahip hissedarlar toplantıda hazır bulundu veya vekaleten temsil edildi.

reklam 2

Makale içeriği

Makale içeriği

Başkanlık seçimi için yapılan oylamanın detaylı sonuçları şöyle:

aday oylar
için
%
İçin
oylar
karşısında
%
karşısında
Jean-Marc Lacoste 43.261.169 %99,37 275.693 %0,63
Michel Bouchard 43.202.545 %99,23 334.317 %0,77
Guylaine Daigle 43.145.045 %99.10 391.817 %0,90
Laurie Gaborit 43.107.879 %99.01 428.983 %0,99
Renaud Adams 43.174.365 %99,17 362.497 %0,83
Benoit Desormeaux 43.182.539 %99,19 354.323 %0,81

Ayrıca, KPMG LLP’nin Kurumun dış denetçileri olarak atanması da onaylanmıştır.

Hakkında
Hükümdar
Monarch Mining Corporation (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF), şu anda bakım ve onarımda olan ve son 30 yılda 1 milyon onstan fazla altın üreten Beaufor Madeni de dahil olmak üzere dört projeye sahip bir altın madenciliği şirketidir. . Diğer varlıklar arasında, tümü Monarch’ın tamamına sahip olduğu ve günlük 750 ton tasarım kapasiteli Beacon Mill’in yakınında bulunan Croinor Gold, McKenzie Break ve Swanson mülkleri yer alıyor. Monarch 29.504 hektar (295 km2666.882 ons kombine ölçülen ve belirtilen altın kaynağına ve 423.193 ons kombine çıkarımsal kaynağa ev sahipliği yapan verimli Abitibi madencilik kampındaki madencilik varlıklarının.

reklam 3

Makale içeriği

İleriye dönük ifadeler
Bu basın bülteninde açıklanan girişimlerin zaman çizelgesini açıklayanlar, akdedilen veya daha fazla satış sözleşmesi, borç tasfiyesi sözleşmesi, birleşme veya diğer kombinasyonlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu basın bülteninde yer alan, tarihsel gerçek beyanları dışındaki tüm beyanlar iş anlaşmaları, Şirketin taahhütleri ve basın bülteninde belirtilen girişimleri, bu basın bülteninde açıklanan girişimlerin amaçlanan sonuçları, yukarıdakilerin proje ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi ve “Monarch Hakkında” paragrafında tartışılan beyanlar ve Esas olarak Şirketin bakış açısını ve hedeflerini açıklayan basın bülteninin başka bir yerinde, Kanada anlamında “ileriye dönük bilgiler” veya “ileriye dönük beyanlar” (toplu olarak, “ileriye dönük beyanlar”) oluşturur ve beklentilere dayalıdır, bu basın açıklaması tarihi itibariyle tahminler ve öngörüler. İleriye dönük beyanlar zorunlu olarak, söz konusu beyanların yapıldığı tarihte Şirket tarafından makul görülmesine rağmen, doğası gereği önemli ticari, ekonomik ve rekabetçi belirsizliklere ve olası durumlara tabi olan bir dizi tahmin ve varsayıma dayanmaktadır. Bu tahminler ve varsayımlar yanlış olabilir.

reklam 4

Makale içeriği

İleriye dönük beyanlar, fiili sonuçların ileriye dönük beyanlarda öngörülen veya ima edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bilinen veya bilinmeyen risklere ve belirsizliklere tabidir. Fiili sonuçların veya olayların mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk faktörleri, diğerlerinin yanı sıra, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetini, Şirket’in varlıklarını normal seyrinde değerlendirebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesini içerir. öngörülebilir gelecekte vadesi gelen işler, Şirketin veya varlıklarının bir kısmının veya tamamının satışı, başka bir tarafla birleşme veya başka bir iş birleşmesi, potansiyel bir Monarch’a yatırım, bir borç yeniden yapılandırması veya Şirketin varlıklarına ilişkin getiriyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla diğer stratejik girişimler, Şirketin stratejik inisiyatiflerini başarıyla uygulama kabiliyeti ve bu tür stratejik inisiyatiflerin beklenen faydaları sağlayıp sağlayamayacağı, Finansman veya Şirket için uygun koşullarda finansman sağlanması durumunda, Şirketin iş koşulları değişiklik Maddi olarak olumsuz yönde, Şirket’in işlerinin olağan seyrinde devam edeceğine dair beklentiler, dava ve nakit akışı ve sermaye yapısı riskleri ve genel iş riskleri. Risklerin ve belirsizliklerin daha ayrıntılı bir açıklaması, SEDAR’da www.sedar.com adresinde bulunan “Risk Faktörleri” başlıklı bölüm de dahil olmak üzere Monarch’ın 28 Eylül 2022 tarihli Yıllık Bilgi Formunda bulunabilir. Bu Uyarı Notunda ele alınmayan öngörülemeyen veya bilinmeyen faktörlerin de ileriye dönük ifadeler üzerinde maddi olumsuz etkileri olabilir.

reklam 5

Makale içeriği

Bu belirsizliklerin ve olumsallıkların çoğu, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir ileriye dönük beyanda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olan gerçek sonuçları etkileyebilir ve buna neden olabilir. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar, bu tür beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceğinden, ileriye dönük beyanların doğru olacağına dair hiçbir garanti verilemez. Geleceğe yönelik beyanlar, yönetimin geleceğe ilişkin beklentileri ve planları hakkında bilgi vermek amacıyla verilmektedir. Şirket, yürürlükteki yasaların gerektirdiği kapsam dışında, herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme veya revize etme veya müteakip gerçek olaylar ile bu tür ileriye dönük beyanlar arasındaki herhangi bir maddi farkı açıklama niyetini veya yükümlülüğünü reddeder.

reklam 6

Makale içeriği

Ne Toronto Menkul Kıymetler Borsası ne de Düzenleme Hizmetleri Sağlayıcısı (bu terim Toronto Menkul Kıymetler Borsası kılavuzlarında tanımlandığı şekliyle) bu yayının yeterliliği veya doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmez.

Şirketle ilgili daha fazla bilgi SEDAR veritabanında (www.sedar.com) ve Şirketin web sitesinde mevcuttur: www.monarchmining.com

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

www.monarchmining.com

Monarch Yıllık Toplantısının Sonuçlarını Açıkladı Monarch Yıllık Toplantısının Sonuçlarını Açıkladı

Reklamcılık

Yorumlar

Postmedia, canlı ama medeni bir tartışma forumu sürdürmeye kararlıdır ve tüm okuyucuları makalelerimiz hakkındaki görüşlerini paylaşmaya teşvik eder. Yorumların sitede görünmesi bir saat kadar sürebilir. Yorumlarınızı alakalı ve saygılı tutmanızı rica ediyoruz. E-posta bildirimlerini etkinleştirdik; yorumunuza yanıt alırsanız, takip ettiğiniz bir yorum dizisinde bir güncelleme varsa veya takip ettiğiniz bir kullanıcı yorum yaparsa artık bir e-posta alacaksınız. Daha fazla bilgi ve e-posta ayarlarınızı nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılar için Topluluk Kurallarımızı ziyaret edin.


Kaynak : https://financialpost.com/globe-newswire/monarch-announces-the-results-of-its-annual-meeting-2

SMM Panel PDF Kitap indir