Mesai arkadaşına bu sözleri söyleyen yandı! Yargıtay, tazminatsız kovulma sebebi saydı

İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir İşçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘yetkisiz ve cahillik abidesi’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan davacı İşçi, şirkette işçi sıfatı ile aralıksız olarak çalışmakta iken benzer iş uygun çalışan 12 emekçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üst seviye yöneticilere atılan e-postada bulunan ifadelerin gösterildiğini kaydetti. Davalı şirketin sunduğu gerekçelerin yasal dayanaktan yoksun ve kötü niyetli olmakla birlikte meslek akdinin haklı nedenle feshettiği iddiasının yanının bulunmadığını öne sürdü. Feshin esas nedeninin müvekkili ile beraber çalışan ve iş akdi feshedilen 12 işçinin sendika üyesi olduğunu hatırlattı. Duruşma, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Yüksek Mahkeme kararında; davacının imzasının da bulunduğu yazıda imal müdürüne hitaben, ‘yetkisiz ve cehalet abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, niçin ve neye tarafından seçtiğini merak etmekteyiz’ ifadelerinin yer aldığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

“Mevcut bu ifadeler, işverenin idare şeklini ve uygulamalarına makul tenkit boyutunu aşıp, hakkında bu ifadeleri kullandıkları kişiyi, meslek becerisi ve bilgisinin yetkisiz olduğunu ağır bir dille eleştirmeleri sebebi ile rencide eder nitelikte olduğu ortadadır. Şeref ve namusuna dokunacak sözler dahilinde bulunmadığı ve bir ağız dalaşı sırasında kişinin yüzüne aleyhinde söylenerek stres yaşanmasına, ağız dalaşı ya da kavgaya sebep olmadığından, yani sözün muhatabına söylenmemesinden ötürü sataşma boyutuna da ulaşmadığından, eylemin haklı fesih sebebi oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat makul tenkit boyutunu aşıp, kaba ve kişiyi rencide eder mahiyette olması, çalışma adabına uygunsuz laf ve davranışlar sebebi ile bu şahısların, rencide edici şekilde ağır ve kaba bir biçimde eleştirdikleri birey ile aynı ortamda çalıştırılmalarının işverenden beklenemeyecek olması da gözetilerek feshin geçerli bir sebebe dayandığı yönünde Bölge Adliye Mahkemesi’nin iki bambaşka dairesinin iki farklı kararı vardır.

“GEÇERLİ FESİF SEBEBİ”

Şikayetçi avukatı göre sunulan uyuşmazlığın giderilmesi istek dilekçesinde belirtilmiş ve dilekçeye ek olarak sunulan kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi talebi yerindedir. Bir kişinin yetkisiz ve cehalet abidesi olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, zorunlu veri birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Tüm bu talimat karşı, Bölge Adliye Mahkemelerinin belli nitelikte olan tatbik konusu kararları arasındaki uyuşmazlığın açıklanan bahane doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İşçinin, işverenin bir başka işçisine karşın sarf ettiği ‘yetkisiz’ ve ‘cahillik’ abidesi şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Mesai arkadaşına bu sözleri söyleyen yandı! Yargıtay, tazminatsız kovulma sebebi saydı

İhlas Haber Ajansı – Son Dakika Haberleri

.

SMM Panel PDF Kitap indir