“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası uygulama talimatı yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e ilişkin tatbik talimatı yayımladı. Uygulama talimatında, yurt içi yerleşik gerçek şahısların döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin yöntem ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair teferruatlar yer alıyor.

Buna kadar, 20 Aralık’ta mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında yer alan döviz, yurt içi oturmuş gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde mutasyon kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Sisteme bulunma isteyen bankalar nezdinde TCMB namına dolar, euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak. Bankanın topladığı taleplere ilişkin satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar TCMB’ye bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler, bildirim formuna uygun bir şekilde TCMB’ye aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka kadar TCMB hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca mutasyon kuru üzerinden satın alınacak.

Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17.00’ye değin sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki gerekli karşılık hesabına aktarılacak.

VADE SONUNDA KUR FARKININ ÖDENMESİ

Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması başlıca olacak. Vade sonu kurunun değişim kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine “anapara+faiz/ Kar payı” ödenecek.

Vade sonu kurunun değişim kurundan yüksek olması durumunda ise faiz/ Kar payı tutarı kur farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine “anapara+faiz/ Kar payı” ödenecek. Fakat, faiz/ Kar payı tutarı kur farkından küçük ise banka göre hesap sahibine “sermaye + faiz/ Kar payı”na ilave olarak “kur farkı–faiz/ Kar payı” tutarı ödenecek. Söz konusu ek tutar, Merkez Bankasınca bankaya verilecek.

Hesap sahibi toplamda kur farkı değin getiri elde edecek. Banka vade sonunda, hesap sahibine tahakkuk eden faiz ya da kar payını Merkez Bankasına bildirim formuna uygun olarak bildirecek.

KUR PAYI AYNI GÜN HESABA AKTARILACAK

Banka kayıtları ile Merkez Bankası kayıtlarının mutabakatı sonrasında vade sonu kurunun değişim kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın faiz/kar payından yüksek olması durumunda; kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz/kar payı düşülerek oluşan bakiye Merkez Bankasınca aynı gün ilgili bankanın hesabına aktarılacak.

Vadeden önce çekim yapılması durumunda ise çekim yapılan tarihte saat 11.00’de Merkez Bankasınca duyuru edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Fakat çekim yapılan tarihte saat 11.00’de Merkez Bankasınca duyuru edilen kurun değişim kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından bildiri edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Merkez Bankasının bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacak.

Laf konusu dilekçe talimatı, 22 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim

— Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Dolar kuru ne değin? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satmak fiyatları için tıklayın. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne değin? Çeyrek altın ne dek?

AA / Belgin Yakışan Mutlu – Ekonomi Haberleri

.SMM Panel PDF Kitap indir