İşinizi Geliştirmek İçin Veri İncelemeyi Kullanma


Veri incelemesi, tüm işletmeler için önemli bir bileşendir. Tüketici davranışını tahmin etmeye, ürün ve hizmetleri pazarla eşleştirmeye ve pazarlama promosyonlarının yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Doğru veriler, zorlukların oluşmasını da önleyebilir.

İşletmeler tonlarca veri üretir. Bunlar dahili cihazlarda, anketlerde, devlet kayıtlarında ve çoğu durumda sosyal medya platformlarında olabilir. Yine de, bu seçenekleri analize yönelik olarak düzenli tutmak önemlidir.

Veri analitiği kullanmak, işletmelerin yeni umutları keşfetmesine ve maliyetli tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olabilir. Şirketinizin hedefi kazançları artırmak, çalışan memnuniyetini artırmak veya başka bir tür hedefe ulaşmaksa, bu tür analizler çok yararlı olabilir.

Başlamak için hedeflerinizi belirleyin. www.buyinformationapp.com/how-to-clear-discord-cache-files-in-a-few-steps Ardından, hangi istatistiğin gerekli olduğunu belirleyin. Bu, hangi modelleri kullanacağınızı seçmenize yardımcı olacaktır. Son olarak, verilerin nasıl değerlendirileceğini belirlemek için iş kullanıcılarıyla işbirliği yapın.

Bir veri değerlendirme bulmacasını bir araya getirmek çok zaman alabilir. Bu, bir problem üzerinde kafa yormayı ve soruyu tanımlamayı, verileri toplamayı, bunları temizlemeyi ve analiz etmeyi ve bilgileri sergilemeyi içerebilir.

Kesin bir analizin anahtarı, kusurları belirlemek ve hepsini hesaba katmaktır. Çalışmanın amacı hakkında spesifik olmak da önemlidir. Kötü tanımlanmış bir objektif performans ölçümü, bulgularınızın yorumlanmasını gölgeleyebilir.

Sorulacak soruların önemli olması da doğruluğun sağlanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, çalışma bir kişinin ameliyat olup olamayacağını belirlemekse, sorun hangi ameliyatın işe yarama olasılığının yüksek olduğunu içermelidir.


Kaynak : https://www.financecompanies.us/using-data-examination-to-improve-your-business/

SMM Panel PDF Kitap indir