Hindistan, aşı ücretleri ve balıkçılık nedeniyle zengin ülkelere saldırdı


Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü’nün bakanlar toplantısında bu bölgelerdeki anlaşmaları baltalayabilecek dramatik bir müdahalede gelişmiş ülkeleri aşılar için aşırı ücret almak ve açık denizlerde aşırı avlanmakla eleştirdi.

Piyush GoyalHindistan Ticaret Bakanı, Salı günü Cenevre’de yaptığı kapalı oturumlarda açıklamalarını diğer bakanlara yayınlamak gibi alışılmadık bir adım attı.

Delhi, daha yoksul ülkelerin telif ücreti ödemeden batı aşılarının ucuz kopyalarını yapmalarına izin verecek bir fikri mülkiyet muafiyeti için uzun süredir tartışıyor. Ancak AB ve ABD ile hükümetlerin zorunlu lisanslar vermesine ve patent sahiplerine tazminat ödemesine izin verecek bir uzlaşma üzerinde çalıştı.

Ancak Goyal, gelişmekte olan ülkelere “yetersiz” bir anlaşma ile “kandırılmamaları” gerektiğini söyleyerek bu anlaşmayı yırttı.

“Hindistan’da bir aşının 1,50 dolara üretildiği yerde, dünyanın birçok yeri 38-40 dolar artı ödüyor. Bazılarınız, aşının değerini 38 veya 40 dolar olarak değerlendiren ve sizin için çok büyük bir iyilik yapan bağışlar aldınız.

“Yani, kendi fikrim, elde ettiğimiz şeyin tamamen yarı pişmiş olduğu ve herhangi bir aşı yapmamıza izin vermeyeceği yönünde. Tedavi ve teşhise izin verme niyetleri yoktur ve . . . çöküşünün sebebinin biz olduğumuzu söylemeye çalışıyorlar.”

Hayır kurumları da uzlaşmayı yetersiz olarak eleştirdi. Gelişmiş ülkeler, sorunun aşıların bulunabilirliği değil, insanların onları almaktaki isteksizliği olduğunu söylüyor.

İsmini vermeyi reddeden Cenevre’deki bir diplomat, “Bu, Hindistan için sadece jenerik ilaç şirketlerinin para kazanmasına izin veren bir sanayi politikasıdır” dedi.

Sübvansiyonları keserek aşırı avlanmanın nasıl azaltılabileceğini tartışan ayrı bir toplantıda Goyal, sorundan gelişmiş ülkelerin sorumlu olduğunu söyledi.

Özellikle insanlığın ortak mirası olan açık denizlerde, küresel balıkçılığın zenginliğine verilen zararın sorumluluğunu gelişmiş balıkçılık yapan ülkeler üstlenmektedir” dedi.

“Az sayıda balıkçının endişesi [in some countries] Hindistan’daki 9 milyon balıkçının geçim kaynağına hakim. Bu tamamen kabul edilemez! Hindistan’ın mevcut metne karşı çıkmasının nedeni de bu” dedi. “Balık, Hint mitolojisinin, dininin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.”

Gelişmekte olan ülkelerin “geleceğimizi ve yoksul insanlarımızın gelecekteki büyüme potansiyelini ipotek ederken dikkatli olmaları” gerektiğini söyledi.

Goyal, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkeler için kontrollerden 25 yıllık bir muafiyet ve kıyıdan 200 deniz miline kadar “zanaat balıkçılar” için kalıcı bir muafiyet talep etti.

Yetkililer, iddialarına rağmen, neredeyse 164 DTÖ üyesinin 21 yıllık görüşmelerin ardından metni imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Balıkçılık sübvansiyonlarının dünya çapında 35 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bunun 20 milyar doları doğrudan aşırı avlanmaya katkıda bulunuyor. BM, biyolojik olarak sürdürülemez seviyelerde avlanan stokların oranının 1974’te yüzde 10’dan 2017’de yüzde 34,2’ye yükseldiğini söylüyor.

Pew Charitable Trusts’ta balıkçılık uzmanı olan Isabel Jarrett, hızla uygulanacak bir anlaşmanın acil olduğunu söyledi. “Balık stoklarının başka bir 25 yılı yok” dedi.

Güney Afrika ve Endonezya ile birlikte Hindistan da dijital ürünlerdeki gümrük vergilerine ilişkin moratoryumun uzatılmasına karşı çıkıyor. Toplantı Çarşamba günü sona erdiğinde ve uzatma olmadan hükümetlerin film indirmelerine, yazılım güncellemelerine ve benzerlerine vergi koymasına izin verdiğinde sona eriyor.

Bazı diplomatlar, Hindistan’ın tarımsal sübvansiyonlar da dahil olmak üzere diğer alanlarda tavizler almakta zorlandığına inanıyor. DTÖ görüşmeleri ayrı tutmaya çalıştı ancak bir sözcü dün gece bunun değişebileceğini söyledi. “Herkese kartlarını masaya koymasını söylemek için bir çağrı yapılabilir. O aşamada değiller. Bunu yapacaklarını önermiyorum,” dedi Daniel Pruzin.

“Ancak zaman geçtikçe, saniyeler geçtikçe, bilirsiniz, bazı atılımlar elde etmeye yardımcı olmak için bazı yaratıcı çözümlere ve yaratıcı yöntemlere ihtiyaç duyulabilir.”


Kaynak : https://www.ft.com/content/92721b1f-c161-4b9e-8ee8-105c8b01b4c3

SMM Panel PDF Kitap indir