Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara tarafından, 3212 sayılı Kanun dahilinde 2022 yılında uzlaşma akdedilmeksizin arkadaş veya müttefik devletlere ve bu devletlerde yer alan ulus ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından laf konusu kanunda bulunan ilgili hükümler gizli kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya destek olarak verilmesinde uygulanacak mali limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

DESTEK YAPILACAKLARIN LİSTESİ 40 MADDEDE SIRALANDI

Karar dahilinde dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde yer alan halk ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde 40 madde yer aldı.

Söz konusu listede uzlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler aralarında şunlar yer aldı:

Silah ve cephane, gıda ve içecek malzemeleri, askeri giyim kuşam ve kumaş, iplik vb. tekstil malzemeleri, bireysel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı vb. malzemelerden 5201 sayılı Kanun dahilinde kontrole tabi olmayan), üzerine tabanca monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve tartma aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait yedek parçalar, ilaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (yeşil reçete ile satılanlar hariç), sıhhat cihazları, ekipmanları ve bunlara ait değiştirme parça, bando malzemeleri, canlı hayvan (beygir, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi, büro ve kırtasiye malzemeleri, döşeme ve demirbaş malzemeleri, spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.), temizleme ve dezenfektan sarf malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri, televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait değiştirme parçalar, eğitim ve eğitim asistan malzemeleri, dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yerine geçen kimse parçaları, devlete ait olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür, mutfaklarda kullanılan cihaz, teçhizat ve bunlara ait protez parçalar, tabak, kadeh, sürahi gibi, krom çelik, sırça, porselen vb. sofra malzemeleri, komple jeneratör ve yerine koyma parçaları, tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere talep edilen her türlü giyim kuşam malzemesi, donanım, kılıç ve mec, kağıt üstüne basılan ve sayısal ortamlarda bulunan harita (gizlilik dereceli olanlar hariç), arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik donanım ve malzemeler, akaryakıt (tatbikat, atama veya ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen ya da acil durumlarda, yabancı ülkelere ait kara, deniz ve hava taşıtlarına verilmek üzere) ve yakacak, Türkiye adına atama yapan tanıdık olmayan ülkelere ait hava araçlarına yurt içi ve yurt dışındaki havaalanlarında verilecek yer ve yakacak hizmetleri/liman huzur hizmetleri, gazlar (oksijen, asetilen vb.), botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.), boya ve kimyevi malzeme (patlayıcı madde hariç), deniz taşıtlarına (motorlu/motorsuz) ve hava taşıtlarına (uçak, helikopter, İHA vb.) ait protez parçalar, seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait değiştirme parçalar, sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere istek edilen, gayri askeri ülkü getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava arabulucu ve yardım teçhizatı ile bunların sergilenmesinde eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yerine koyma parçalar, danışmanlık, bakım ve yenileme hizmetleri, mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin güvenilmez cisimlerin keşfi ve zararsız hale getirilmesi maksadıyla uzman takım ve malzeme desteği sağlanması, insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, hizmet dışına ayrılmış durumundaki gemiler ve platformlar, felaket ve ivedi durumlarda ulaştırma hizmeti, arama kurtarma ve kırım kurtarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ulaştırma hizmeti, hibe edilen malzemelerin ulaştırma hizmeti, tatbikat ve eğitim görecek tanıdık olmayan askeri personelin taşınmasına karşın ulaştırma hizmeti, afet ve ivedi durumlarda kullanılan prefabrik yapılar, çadır, battaniye, yemek yemek ve ısınma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, ışıklandırma cihazları ile dalış malzemeleri (tüp, kurbağaadam kıyafeti, maske ve güya).

KARAR 1 OCAK 2022’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararda, üçüncü taraf kısıdına tabi araç gereç hibesinin, ilgili ülkeden aktarma müsaadesi alınmasını müteakip yapılacağı belirtilirken, listede bulunan araç gereç ve hizmetin hibe işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı’nın yerinde görüşünün alınmasının ardındaki yapılacağı belirtildi.

Kararın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilirken, karar hükümleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.

AA / Hamdi Çelikbaş – Ekonomi Haberleri

Haberi KaydetSMM Panel