Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Bilirkişilik En Düşük Ücret Tarifesi” ile “2022 Yılı Şahitlik Aidat Tarifesi” 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. Buna kadar, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satmak memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar 1290 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh suç oluşturan hakimliklerinde görülen işler dahilinde da 290 lira alacak. Asliye hukuk, asliye canice, yöneticilik ve ücret mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 480 lira alacak bilirkişilere, aile, meslek ve kadastro mahkemelerindeki meslek ve davalar için de 385 lira ücret verilecek. Bilirkişilere, ağır cinayet mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira ödeme yapılacak. Kamuoyunda “istinaf” olarak aşina alan adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 610 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay’da birincil derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 770 lira ödeme yapılacak.

GÖREVLENDİRMEYİ YAPAN MERCİ, ÜCRETİ ARTIRABİLECEK

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın herzamanki akışına ve anayasal yargı arama özgürlüğüne uygun bir şekilde, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, çözümleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yana, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılmış bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Öbür bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen çabuk dosyalarda işin mahiyetine tarafından tarifede yazılmış bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından yerinde görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

EK RAPOR İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışarıya keza veri talep edilmesi halinde talebin içeriğine tarafından bilirkişiye, merci kadar takdir edilecek miktarda ilave aidat ödenebilecek. Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ilave rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek. Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir ya da birkaçının araştırmacı tarafından cevaplanmaması sebebiyle ek rapor istenmesi halinde de keza bir vergi ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin yerinde görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek. Yapılan görevlendirmeye tutarsız olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından vergi ya da gider adı aşağı ödeme yapılmamasına ya da aykırılığın niteliğine göre takdir edilen vergi ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek. Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun tahlil, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderlerine ilişkin ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın farklı bir sarf kararına istinaden yapılacak. Ücretler, ödenti kesintisi yapıldıktan sonradan bilirkişilere ödenecek.

TANIKLIK ÜCRETİ GÜNLÜK 25 İLA 63 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Ceza muhakemesi esnasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı ya da hakim göre çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye kadar, tanığa tanıklık sebebiyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 63 lirasına dek vergi ödenecek. Şahit hazırlanmış yapabilmek için gezmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve besin giderleri de karşılanacak. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, fotoğraf ve harç alınmaksızın ödenecek.

AA / Hamdi Çelikbaş – Son Dakika Haberleri

.

SMM Panel PDF Kitap indir