1970’lerin politika hataları zamanımızda yankılanıyor


Beklenmedik derecede yüksek enflasyon, emtia üreten kilit bölgelerdeki savaşlar, düşen reel ücretler, yavaşlayan ekonomik büyüme, sıkı para politikası korkuları ve hisse senedi piyasalarındaki türbülans – bunların hepsini bugünün dünya ekonomisinde görüyoruz. Bunlar aynı zamanda 1970’lerde dünya ekonomisinin baskın özellikleriydi. Bu dönem, 1980’lerin başında, ABD’de acımasız bir parasal sıkılaştırma, enflasyonda keskin bir düşüş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Latin Amerika’da bir borç krizi dalgasıyla sona erdi. Bunu aynı zamanda ekonomi politikasında büyük değişiklikler izledi: geleneksel Keynesyen ekonomi gömüldü, işgücü piyasaları liberalleştirildi, devlete ait işletmeler özelleştirildi ve ekonomiler ticarete açıldı.

Enflasyonun son yıllarda her yerde kontrol altına alındığını gösteren TÜFE enflasyonu çizgi grafiği (yıllık % değişim)

Paralellikler, özellikle 1970’lere ne kadar yakın? Farklılıklar nedir? Ve bu hatalardan ne öğrenebiliriz? Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler Geçen hafta yayınlanan rapor bu soruları ele alıyor. Farklılıklar kadar paralellikler de açıktır. En önemlisi, kaçınılması gereken hatalar vardır: aşırı iyimser olmayın; yüksek enflasyonu hafife almayın; ve savunmasız insanları ve ekonomileri şokların kendilerine ve acı verici mirasına karşı korumasız bırakmayın.

Halihazırda gördüğümüz şey, beklenenden daha yüksek ve başlangıçta beklenen büyümeden daha düşük uzun bir dönem olarak tanımlanan stagflasyon anlamına mı geliyor? Cevap “henüz değil”, ancak bu bir risk.

Enflasyonun 2020'den bu yana her yerde beklenmedik şekilde güçlü bir şekilde arttığını gösteren TÜFE enflasyonu çizgi grafiği (yıllık % değişim)

Enflasyon hemen hemen her yerde hedefin oldukça üzerinde. 1970’lerde olduğu gibi, bu kısmen tek seferlik şoklardan – ardından Ortadoğu’daki iki savaştan (1973 Yom Kippur savaşı ve 1980’de başlayan İran-Irak savaşı), bu sefer Covid ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanıyor. En önemlisi, bu enflasyonun beklentilere ve dolayısıyla ekonomilere gömülmesi tehlikesidir. 1970’lerde bu riskin yoğunlaşmasının bir nedeni, potansiyel büyüme oranındaki yavaşlamayı zamanında fark edememekti. Bugün de iyimserler, pandemi öncesi büyüme trendlerinin devam edeceğini varsayıyorlar. Yine de Dünya Bankası şunu savunuyor: “Bir bütün olarak 2020’lerde, potansiyel küresel büyümenin 2010’ların ortalamasının 0,6 puan altında yavaşlaması bekleniyor.”

1970’lerin yankıları o zaman gürültülü: beklenenden yüksek enflasyon, büyük şoklar ve zayıflayan büyüme. Ancak farklılıklar da cesaret verici. Petrolün gerçek fiyatı 1973 ile 1981 arasında bu zamana göre çok daha fazla arttı. Küresel enflasyon aynı zamanda 1970’lerde olduğundan çok daha az geniş tabanlıdır. Bu özellikle “çekirdek” enflasyon için geçerlidir. Ancak bunun nedeni, enflasyonist sürecin erken bir aşamasında olmamız olabilir. Enflasyonun daha kalıcı olduğu ölçüde yaygınlaşması muhtemeldir.

Gerçek kömür ve petrol fiyatlarının (sabit 2022 $) Enerji fiyatlarının sıçradığını, ancak benzeri görülmemiş seviyelere çıkmadığını gösteren çizgi grafiği

Para politikası çerçeveleri de 1970’lere kıyasla daha güvenilir ve fiyat istikrarına daha fazla odaklanmıştır. Ancak ikincisi de son zamanlarda, özellikle ABD’de, daha az geçerli hale geldi. Ayrıca, örneğin 1970’teki enflasyon beklentileri kesinlikle daha sonra meydana gelen enflasyon için değildi. Politika yapıcılar, daha yakın zamanda gördüğümüz gibi, o zaman da enflasyonu geçici faktörlere yükleme eğilimindeydiler. Ekonomilerin artık 1970’lerde olduğundan daha esnek olduğu doğrudur. Ancak korumacılıktaki yükseliş bu açıdan bir tersine dönüşe yol açabilir. Enerji yoğunluğu da o zamandan beri kesinlikle düştü. Ancak enerji fiyatları hala önemli. Son olarak, 2020 ve 2021’de çok fazla olmasına rağmen, maliye politikasının bu sefer daha az genişletici olması bekleniyor.

Toplamda, bu sefer her şeyin çok farklı olacağı varsayımı akla yatkın ama kesin olmaktan uzak.

Avrupa'da gaz fiyatlarının yukarı doğru yükseldiğini gösteren gerçek doğal gaz fiyatlarının (sabit 2022 $/mn btu) çizgi grafiği

Her şeyden önce, bunun doğru olup olmadığı, politika yapıcıların ne yaptığına bağlıdır. 1970’lerde yaptıkları gibi enflasyonun kontrolden çıkmasına izin verme hatasından kaçınmaları gerekiyor. Bunu yapmak için hala zamanları olmalı. Ancak kararlı bir şekilde hareket etmek, bunu takip edecek ekonomik maliyetlerle birlikte gereksiz yere keskin bir yavaşlama gibi tehlikeler de yaratır. Buna karşın, demografik değişimler, yavaşlayan teknolojik değişim, küreselleşmeden uzaklaşma, geçmişteki önemli büyüme fırsatlarının tükenmesi ve yükselen popülizmin uzun vadede dezenflasyonist güçleri zayıflatması olasıdır. Bu, düşük enflasyona ulaşmayı ve bunu sürdürmeyi daha da zorlaştıracaktır.

Gelişmekte olan ülkelerin Borçlarının 1970'lerdekinden çok daha büyük olduğunu gösteren, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde Borç (GSYİH'nin yüzdesi) çizgi grafiği

Dünya ekonomisinin 40 yıl öncesine göre daha kırılgan göründüğü bir açıdan bariz bir tehlike ortaya çıkıyor: borç stokunun, özellikle de yabancı para cinsinden hisse senedinin büyüklüğü. En önemlisi, bu sadece yükselen ve gelişmekte olan ülkeler için geçerli değil. bu eurokrizden etkilenen bir avro bölgesi üyesi için özünde bir yabancı para birimidir.

Para politikası sıkılaştırması önemli ve uzun süreli olsaydı, dağınık ve maliyetli borç krizlerinin ortaya çıkması muhtemeldir. Borç verenlerin, 1980’lerin başındaki uluslararası bankalardan daha iyi durumda olduğuna inanılıyor. Ancak borç alanlar böyle olmayabilir: Bir yanda gıda ve enerji ithalatı ile diğer yanda borç servisi arasında seçim yapmak zorunda olanların normal olarak ilkini seçeceğini varsaymak gerekir.

Gelişen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin dış borç ve devlet borcunun döviz payının çizgi grafiği Gelişmekte olan ülkelerin döviz ve dış borcu arttı

Ayrıca reel ekonomiye yönelik şokların sona erdiğinden emin olamayacak kadar iyimser. Virüsün kolunda daha korkunç numaralar olabilir. Üstelik savaşın nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor. Dahası, tartışılan bazı önlemler, özellikle de Rus petrolünün sevkıyatında deniz sigortasının yasaklanması, küresel petrol fiyatlarında daha fazla sıçramaya neden olabilir. Rusya ayrıca Avrupa’ya gaz ihracatını keserek daha fazla rahatsızlık yaratabilir.

1970’lerde Dünya Bankası’nda ekonomist olarak çalıştım. O dönem hakkında en çok hatırladığım şey, yaygın belirsizlikti: Bundan sonra ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Pek çok hata yapıldı, bazıları aşırı iyimserlikten, bazıları da panikten. Geçmiş kendini tekrar etmez. Ama kafiyeli. Zamanın şiirini göz ardı etmeyin.

[email protected]

Martin Wolf’u şununla takip et: myFT ve üzerinde heyecan
Kaynak : https://www.ft.com/content/d5d68068-d3d7-4948-a13d-b36e8c2b8339

SMM Panel PDF Kitap indir